ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สนุกคิดคณิตอัจฉริยะ ตอน Ragna Hunter ศึกเกมส์ออนไลน์
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : Read comice Publishing
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องสมการ - การแก้สมการในระดับชั้น ป.6 - เข้าใจและรู้จักวิธีการหา ห.ร.ม. - เข้าใจและรู้จักวิธีการหา ค.ร.น. - รวมโจทย์แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย