ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สนุกคิดคณิตอัจฉริยะ ตอนอลหม่าน ร้านเบเกอรี่
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : Read comice Publishing
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ทบทวนการบวก ลบ คูณ หาร - การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็ม - เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ และเศษส่วนอย่างต่ำ - การเปรียบเทียบเศษส่วนที่เท่ากัน การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ไม่เท่ากัน - รวมโจทย์แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย