ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เรียนต่อเกาหลี สุดโหดแต่ (โครต) สนุก
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : พาบุญมา
ผู้แต่ง : สิรินาถ ศิริรัตน์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ประเทศ "เกาหลีใต้" เป็นประเทศหนึ่งที่เด็กไทยสนใจที่ไปศึกษาต่อ ในปัจจุบันจึงมีสถาบันสอนภาษาเกาหลีเกิดขึ้นมากมาย เพื่อให้เด็กไทยที่จะไปศึกษาต่อได้เตรียมตัวก่อนที่จะไปอย่างเต็มตัว รวมไปถึงทุนการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ที่ทำให้เด็กไทยมีโอกาสเข้าไปศึกษายังมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ได้ ฉะนั้น หนังสือ "เรียนต่อเกาหลี สุดโหดแต่ (โคตร) สนุก" เล่มนี้ ได้ให้ข้อมูลต่างๆ ครบทุกด้านในการเตรียมตัวไปศึกษาต่อยังประเทศเกาหลีใต้ อันจะเป็นบันไดขั้นแรกที่เด็กไทยจะได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาเกาหลีโดยตรงกับเจ้าของภาษา และศึกษาวิทยาการอันทันสมัย นับเป็นการเปิดโลกกว้างเพิ่มประสบการณ์ให้กับตนเอง