ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

กวนอู (ฉบับการ์ตูน)
หมวด : การ์ตูน
สำนักพิมพ์ : สกายบุ๊กส์
ผู้แต่ง : สุภฤกษ์ บุญกอง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : พบกับวรรณกรรมจีนสามก๊ก ฉบับการ์ตูน โดยเล่มนี้ได้กล่าวถึงกวนอูเป็นตัวอย่างของมนุษย์ผู้มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความภักดี กตัญญู จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตก็มิยอมให้ความซื่อสัตย์ที่ถือปฏิบัติมาทั้งชีวิตต้องตายไปพร้อมกับเขา ทำให้เขาได้รับการเคารพนับถือจากคนทั่วไป อีกทั้งการศึกสงครามก็มีวิธีการรบและกลยุทธ์ที่ล้ำเลิศ นอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังได้รับสาระความรู้ทางประวัติศาสตร์จีนที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องไปพร้อมๆ กันอีกด้วย