ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ก้าวทัน อาเซียน
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : pichai book
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน อันได้แก่ รู้จักอาเซียน วัตถุประสงค์ของ สมาคมอาเซียน ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศของอาเซียน ทั้งในด้านที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ศิลปวัฒนธรรม สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเกร็ดความรู้น่าสนใจที่ ทำให้เรารู้จักและรู้ความเป็นไปของเพื่อนบ้านทั้ง 10 ประเทศดีขึ้น เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าใจง่าย เพื่อเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน 2558"