ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คิดโครงงานภาษาไทย
หมวด : กลุ่มสาระภาษาไทย
สำนักพิมพ์ : เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : พรพิมล ผลวัฒนะ
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ตัวอย่างการคิดโครงงานภาษาไทย ประถม-มัธยมที่วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2551 โดยนำเสนอวิธีการทำโครงงาน ห้วข้อที่ควรทำโครงงาน และตัวอย่างการทำโครงงานที่มีคุณภาพ ป.1-ม.6