ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

500 อักษรจีน จำง่ายใช้ได้จริง
หมวด : ภาษาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ภาษาและวัฒนธรรม
ผู้แต่ง : เมชฌ สอดส่องกฤษ
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เรียนรู้อักษรจีนที่มีความถี่ในการใช้สูงสุดบนเครือข่ายอินเตอร์เนต 500 อันดับแรก พร้อมเสียงอ่านพินอิน ความหมายประจำคำ รูปแบบ ไวยากรณ์ ตัวอย่างประโยค และตัวอย่างบทสนทนาจากการใช้งานจริง ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมจีนในหลากหลายสถานการณ์