ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เหนือเหตุผลที่ทำให้คนสำเร็จ
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : ภูสยาม  อินทรักษานนท์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "เพราะการเหนือเหตุผล จำทำให้คนมองเห็นจุดที่แตกต่าง เมื่อมองเห็นแล้วลงมือทำ ย่อมเป็นโอกาสที่ดี และทำให้ไปสู่ ความสำเร็จ "