ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Business Coding โปรแกรมเงินล้านในโลกออนไลน์
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "แนะแนวทางการทำเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเจ้าของธุรกิจ ชี้มุมมองการบริการทั้งงานและคน ให้ทำงานตรงเป้าหมายสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ ด้วยโปรแกรมการบริหารจัดการ ที่เป็นเสมือนผู้ช่วยสำหรับธุรกิจของตนเอง "