ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

THE APTITUDE TESTS WORKBOOK คู่มือทดสอบความถนัด พิมพ์ครั้ง 10
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : เนชั่นบุ๊คส์
ผู้แต่ง : JIM BARRETT
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "หนังสือ THE APTITUDE TESTS WORKBOOK คู่มือทดสอบความถนัด พิมพ์ครั้งที่ 10 ผู้เขียน JIM BARRETT ผู้แปล รัชนี เอนกพีระศักดิ์ องค์กรและสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการทดสอบด้านจิตวิทยาเป็นส่วนหนึ่งในการจ้างงานหรือกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน จุดประสงค์ของการทดสอบด้านจิตวิทยา เพื่อค้นหาความสามารถของผู้สมัคร พร้อมทั้งประเมินความถนัดหรือศักยภาพในอนาคตของผู้สมัคร ผลการทำแบบทดสอบใน THE APTITUDE TESTS WORKBOOK คู่มือทดสอบความถนัด เล่มนี้ จะช่วยให้คุณประเมินความถนัดของตัวเองได้ และสามารถใช้เป็นข้อมูลขั้นต้นเพื่อตัดสินใจว่าสายอาชีพใดที่เหมาะกับคุณมากที่สุด รวมทั้งช่วยเตรียมคุณให้พร้อมก่อนลงสนามทดสอบความถนัดจริง คนส่วนใหญ่มักจะรู้ว่าตัวเองถนัดอะไร ชอบทำงานหรือชอบเรียนแบบไหน แต่ก็มีคนอีกจำนวนหนึ่งที่เรียนจนจบและได้งานทำแต่ก็ยังไม่รู้ว่าความถนัดหรือความชอบที่แท้จริงของตนเองนั้นอยู่ตรงไหน สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เราไม่สามารถตอบตัวเองได้ในทันทีว่าเราไม่เหมาะกับงานนั้นๆ หากเราค้นหาตัวเองให้เจอมองให้ดีเราก็อาจจะพบว่างานที่ทำอยู่เป็นความถนัดและนำไปสู่ความสำเร็จก็เป็นได้ “คู่มือทดสอบความถนัด” หรือTHE APTITUDE TEST WORKBOOK หนังสือที่คุณจะช่วยทดสอบและประเมินความถนัดของคุณในแต่ละด้านด้วยตัวคุณเอง พร้อมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลขั้นต้นเพื่อตัดสินใจว่าสายอาชีพใดที่เหมาะกับคุณมากที่สุด รวมทั้งช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณก่อนลงสนามจริง เพราะความถนัดของแต่ละคนแตกต่างกัน คุณจึงต้องค้นหาและเรียนรู้ไปพร้อมกัน"