ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ศัพท์เตรียมสอบ IELTS
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : สมาร์ท อินเทลลิเจนท์
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสมาร์ท อินเทลลิเจนท์
ยอดคงเหลือ : 6
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ ศัพท์เตรียมสอบ IELTS เล่มนี้ ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออกสอบบ่อย ไว้ให้ผู้ที่เตรียมตัวสอบ IELTS ได้เพิ่มพูนคลังคำศัพท์ก่อนเข้าสอบ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคเดาศัพท์ที่แม่นยำ และตัวอย่างข้อสอบที่จะช่วยให้คุณทำข้อสอบ IELTS ได้อย่างมั่นใจ