ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ศัพท์เตรียมสอบ TOEFL
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : สมาร์ท อินเทลลิเจนท์
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสมาร์ท อินเทลลิเจนท์
ยอดคงเหลือ : 6
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ ศัพท์เตรียมสอบ TOEFL เล่มนี้ ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักออกสอบ พร้อมทั้งความหมาย คำอ่าน คำเหมือนและคำตรงกันข้าม และเทคนิคในการเดาศัพท์ไว้ให้ผู้ที่เตรียมตัวสอบได้เพิ่มพูนความรู้ก่อนเข้าห้องสอบ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างข้อสอบที่จะช่วยให้คุณทำข้อสอบ TOEFL ได้อย่างมั่นใจ