ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

“รักแพ้” แพ้ “ให้อภัย” และเข้าใจ
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "ความรักจำเป็นต้องมีแบบฝึกหัดไว้ทดสอบ ย่อมมีผิดถูกกันบ้างและพัฒนาความยากไปตามลำดับ แต่ทุกแบบฝึกหัดก็ล้วนต้องใช้ปัญญาในการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด และหากยิ่งฝึกฝนบ่อยครั้งเข้า การเรียนรู้ก็จะพัฒนามากขึ้นเท่านั้น คำตอบก็จะยิ่งสมบูรณ์มากขึ้น "