ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ชนะใจคนแบบสุภาพ แต่เด็ดขาด (ได้ผลทันที)
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "เชื่อไหมว่า... สิ่งต่างๆ ที่สร้างความกังวลใจและทำให้เราไร้ซึ่งความสุขทุกวันนี้ล้วนเกิดจาก “คน” ทั้งสิ้น คุณอยากจะเป็น “คนที่ไม่ว่าจะทำอย่างไรคนก็เชื่อ” หรือ “พูดอย่างไรคนก็ฟัง” ไหม เพราะหากทำได้ เชื่อเถอะว่าชีวิตจะง่ายขึ้นอีกเยอะ "