ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พลังการชื่นชม
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : DMG Books
ผู้แต่ง : วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : คนที่ทรงเสน่ห์ที่สุด เท่าที่โลกเคยมีมา คนที่ทรงพลัง เปลี่ยนคน เปลี่ยนโลก ได้ในพริบตา ล้วนเริ่มต้นจาก พลังการชื่นชม ทั้งสิ้น! พลังการชื่นชม ของอาจารย์วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ตรง หลอมรวมขมวดรวมเป็นงานชิ้นเอก จนตกผลึกเป็นหลักการสื่อสารเพื่อการชื่นชมทั้ง ๗ ขั้นตอนที่ทรงประสิทธิภาพยิ่ง ซึ่งหลักการชื่นชมทั้ง ๗ ขั้นตอนนี้ ส่งผลด้านบวกต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานอย่างอัศจรรย์ ที่สำคัญ ในท้ายบทของแต่ละเรื่อง จะมีคมความคิดสำคัญของบุคคลจากหลากหลายอาชีพ ซึ่งล้วนได้ใช้ พลังการชื่นชม จนสามารถสร้างความสุขและประสบความสำเร็จให้กับตนเองและส่วนรวมในทุกด้านได้จริงอย่างงดงาม