ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

อัจฉริยะฉลาดเขียน
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : ลุงไอน์สไตน์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นำเสนอวิธีและเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถเขียนได้อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนช่วยเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียน ซึ่งจะทำให้คุณพร้อมที่จะลงมือเขียนและไม่กล้วที่จะต้องเขียนอีกต่อไป เริ่มจากเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับการเขียน การค้นหาความถนัดและสไตล์ ปัญหาต่างๆ ตลอดจนกฎทองในการเขียนที่จะช่วยให้งานเขียนของคุณมีเสน่ห์ดึงดูดใจ จากนั้นคุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างสรรค์งานเขียนของคุณได้อย่างเป็นอัจฉริยะ รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดจากการเขียน เพื่อให้คุณเกิดความระมัดระวังในการเขียนมากยิ่งขึ้น พร้อมเกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นอัจฉริยะในการเขียนของคุณ ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย