ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ลืมไปเลยว่าเคย “สมาธิสั้น”
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เทคนิคบำบัดโรคสมาธิสั้นเพื่อให้ชีวิตเป็นสุข งานก็สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยในชีวิต มาประเมินทั้งตัวคุณเองและคนรอบข้างกันเถอะว่าเข้าข่าย “โรคสมาธิสั้น” กันหรือเปล่า?