ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พันท้ายนรสิงห์ (ฉบับการ์ตูน)
หมวด : การ์ตูน
สำนักพิมพ์ : สกายบุ๊กส์
ผู้แต่ง : สุภฤกษ์ บุญกอง
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้จะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับ "พันท้ายนรสิงห์" วีรบุรุษผู้ยึดถือหน้าที่เหนือความตาย แม้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษจากพระเจ้าแผ่นดินที่ว่ากันว่าดุยิ่งกว่าเสือ แต่ด้วยหัวใจของข้าราชการชั้นผู้น้อย ที่ยึดมั่นในหน้าที่และกฎมณเฑียรบาลยิ่งกว่าสิ่งใด เขาได้ใช้หัวใจที่แน่วแน่เปิดทางให้คมดาบของเพชรฌาตสำเร็จโทษชีวิตตัวเอง เพียงเพื่อสิ่งเดียวที่เขายึดถือมาตลอดชีวิต นั่นคือ..ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีที่มีต่อพระเจ้าแผ่นดิน!