ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

งานช่างศิลป์ไทย : ปูนปั้น เครื่องถมและลงยา
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : แสงแดด
ผู้แต่ง : ธานินทร์ ทิพยางค์, กอง บก., วัชรวีร์ ศรีสรรพางค์, กอง บก.
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : งานช่างศิลป์ไทยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ที่ผ่านการสร้างสรรค์ จากช่างฝีมือ ไม่ว่าจะเป็นแขนงใด ปูนปั้น เครื่องถมและลงยา เครื่องรัก ประดับมุก หรือประดับกระจก ล้วนงดงามและมีคุณค่าอันเป็นอัตลักษณ์ควรแก่การอนุรักษ์สืบสานทั้งสิ้น เเม้ในเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่จะมุ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมา เเละเรื่องราววิธีการสร้างสรรค์ งานศิลป์ไทยในรูปเเบบต่างๆ หากโดยจุดประสงค์ของการนำเสนออย่างเเท้จริงเเล้ว ก็เพียงหวังให้เกิดการตระหนักรับรู้ในคุณค่า อันจะยังผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการอนุรักษ์งานศิลป์เหล่านี้ไว้สืบไป