ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

The Angel Boy : Side Stories เล่ม 2
หมวด : นิยาย
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : Black Back
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "The Angel boy : Side Stories เล่ม 2" นี้เป็นผลงานภาคต่อหลังจากที่จบภาคสามไปหลายปี หากพูดให้เข้าใจโดยง่ายน่าจะนับได้ว่า เป็นภาค 3.5 เป็นการปูทางก่อนที่จะถึงภาค 4 ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องหลักภาคใหม่ เรื่องราวในภาคนี้ยังคงสนุกสนานตามมาตรฐานของ Black back เป็นการเก็บรายละเอียดต่างๆ ให้สมบูรณ์ก่อนที่จะถึงภาคใหม่อย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้