ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เก่งอังกฤษกับ Mind Map Proverb
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวบรวมสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันไว้อย่างครบถ้วน เเยกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ด้วยเเผนผัง Mind Map เเละภาพการ์ตูนน่ารัก พร้อมอธิบายความหมายเเละยกตัวอย่างไว้อย่างละเอียด ช่วยให้จดจำได้ง่าย ใช้ได้จริง เเละสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการพูด การอ่าน การเขียน การเเปล จนตลอดถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษได้อย่างรอบด้าน