ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เกมภาษาไทย สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
หมวด : กลุ่มสาระภาษาไทย
สำนักพิมพ์ : เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นำเสนอแบบฝึกทักษะและเกมภาษาไทยที่ท้าทายสำหรับเรียนรู้ความหมายสำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทย และฝึกใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำโดยบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์พร้อมเฉลย