ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ติวเข้มวิทย์ สอบเข้าม.1
หมวด : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ "ติวเข้มวิทย์ สอบเข้า ม. 1 " ประกอบด้วยเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ที่สรุปส่วนสำคัญมาอย่างเข้มข้น ในทุกหมวดวิทยาศาสตร์ ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์กายภาพ พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบททุกบท และตะลุยข้อสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลเพื่อทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมก่อนสอบ เนื้อหาวิทยาศาสตร์ครอบคลุม ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี เก็งข้อสอบกว่า 300 ข้อ!! เล่มเดียวเนื้อหาครบ อ่านเข้าใจง่าย ติวเข้มวิทยาศาสตร์ สอบเข้าม.1 โรงเรียนรัฐบาลชื่อดัง สวนกุหลาบ-สตรีวิทย์-สาธิตปทุมวัน-บดินเดชา-หอวัง-สามเสนวิทยาลัย-ศึกษานารี ฯลฯ สารบัญ ชีววิทยา - ความรู้ทางชีววิทยาเบื้องต้น - ร่างกายมนุษย์ - โลกสีเขียวและสัตว์โลกน่ารัก เคมี - สารเคมีในชีวิตประจำวัน ฟิสิกส์ - ความรู้ทางฟิสิกส์เบื้องต้น โลกของเรา - โลกของเราและดาราศาสตร์