ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พัฒนาคนและองค์กรด้วยทัศนคติเชิงบวก
หมวด : ธุรกิจ
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : จากประสบการณ์ตรงในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล และการได้โอกาสไปบรรยายตามองค์กรต่างๆ กว่า 160 องค์กร รวมแนววิธีคิดของคนที่เป็นผู้นำองค์กร วิธีคิดของพนักงาน ผสมผสานกับหลักคิดในการดำเนินชีวิตของผู้เขียนที่ขัดเกลาจนเกิดหนังสือเล่มนี้ * เรียนรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของคนแต่ละ Generation * หลักการการสร้างความสำเร็จที่ใครๆ ก็ทำได้ * หลักการสร้างความเชื่อ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน * หลักความหมายที่แท้จริงของการสร้างทัศนคติเชิงบวก * 7 เคล็ดลับในการสร้างความสุขและความสำเร็จต่อตนเอง