ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คู่มือใช้งาน Illustrator CC
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือคู่มือการช้งาน Illustrator CC เล่มนี้ อธิบายการใช้งานงานต่างๆที่มีอยู่มากมายในโปรแกรม Illustrator ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเครื่องมือ การเลือกใช้สี การพิมพ์ข้อความ ตลอดจนการออกแบบงานจริงด้วยตัวอย่าง workshop เช่น ออกแบบโลโก้ การวาดรูป ออกแบบไอคอน เป็นต้น ซึ่งผู้อ่านสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายแม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน