ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Happy Love
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : ราช รามัญ
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  ความกรุณาแห่งหัวใจ เป็นพื้นฐานสำคัญในการบ่มเพาะเมล็ดพันธ์ที่มีชื่อว่า "ความรัก" เมื่อรักแล้วควรรักให้เป็น อย่ารักด้วยสมองที่คิดวางแผน เพราะนั้นไม่ใช่ความรักที่แท้จริง  มุมมองเรื่องของ "ความรัก" เรามักจะได้ยินออกมาจากปากของนักจิตวิทยามากกว่าบุคคลที่เป็นนักบวช โดยเฉพาะนักบวชในสายพุทธศาสนา แต่หนังสือเล่มนี้ กลับมีความแตกต่างจากหนังสือเล่มอื่นๆ ด้วยการเอาแนวคิดและตรรกในทางโลกแห่งจิตวิญญาณ ที่ไร้ซึ่งกรอบของความเป็นศาสนามาเป็นตัวตั้ง เพื่อนำเสนอเรื่องราวของความรัก ซึ่ง "ราช รามัญ" ผู้เขียน ได้รวบรวมจากคำพูดของ "องค์ทะไลลามะที่ 14" เมื่อครั้นที่ตัวผู้เขียนไปอยู่ที่ประเทศอินเดียเอามาร้อยเรียงเขียนลำดับความให้เหมาะสมแก่กาลสมัย