ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

วิศวกรรมการหล่อโลหะ (ป.ตรี)
หมวด : แบบเรียน คู่มือสอบ
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ "วิศวกรรมการหล่อโลหะ" เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการหล่อโลหะ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขึ้นรูปโลหะชนิดต่าง ๆ การที่จะสามารถหล่อชิ้นงานให้มีความสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจกระบวนการทางวิศวกรรมของการหล่อโลหะเป็นอย่างดี โดยเนื้อหาประกอบด้วยกระบวนการหล่อโลหะ สมบัติและการทดสอบทรายแบบหล่อ เครื่องมือเครื่องจักรทำแบบหล่อและเตาหลอมโลหะ กระบวนการทำแบบหล่อและการหล่อโลหะ การแข็งตัวของโลหะ ไรเซอร์และการออกแบบไรเซอร์ ระบบทางเข้าของงานหล่อ จุดบกพร่องของงานหล่อ การออกแบบงานหล่อ การทำความสะอาด การอบชุบความร้อน และการตรวจสอบงานหล่อ คอมพิวเตอร์จำลองการหล่อโลหะ การหล่อเหล็กหล่อ การหล่ออะลูมิเนียม     มาพร้อมตัวอย่างในการวิเคราะห์ในส่วนที่จำเป็น อีกทั้งอธิบายคำศัพท์เฉพาะทางด้านงานหล่อโลหะและโลหวิทยาให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และวิศวกรรมเครื่องกล นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประกอบการเรียนในระดับ ปวส. ในสาขาเทคการผลิต รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในโรงงานหล่อโลหะได้อีกด้วย