ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ขับปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ Defensive Driving
หมวด : วิทยาการเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้ได้ให้ข้อแนะนำ นับตั้งแต่ความพร้อมของผู้ขับขี่ก่อนการขับรถ ความปลอดภัยก่อนที่จะออกรถ การใช้เบรกมือ เบรกเท้า การใช้พวงมาลัยรถที่ถูกวิธี ตลอดจนเทคนิคในการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุในสถานการณ์ต่างๆ ไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการขับรถไปสู่ความเป็นนักขับรถ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ถูกวิธี