ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เรียน-เล่น-เป็นง่าย ประกอบคอมฯ ด้วยตนเอง
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เนื้อหาภายในเล่มจะเน้นในเรื่องของการประกอบคอมขึ้นมาใช้งานเองเป็นหลัก โดยจะแนะนำให้รู้จักกับคอมพิวเตอร์ การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ การเลือกซื้อหาอุปกรณ์เพื่อมาประกอบคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนของการประกอบคอมพิวเตอร์ การเซ็ตระบบ การแบ่งฮาร์ดดิสก์ การลงโปรแกรม Windows การติดตั้งไดรเวอร์ต่างๆ และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งสามารถนำไปใช้งานได้ทันที