ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ครบทุกเรื่อง : ช่างคอมฯ มือใหม่
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือที่ช่วยให้คุณสามารถหาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เหมาะสมกับการใช้งาน รวมไปถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองให้ได้มากที่สุด ตลอดจนแนะนำให้คุณรู้จักอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับทุกเครื่อง การตั้งค่าการทำงานต่างๆ และการปรับแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องให้ดีขึ้น รวมถึงรู้จักและติดตั้งโปรแกรมรุ่นใหม่ๆ ทั้งที่ใช้ในการทำงานจริง และใช้ในการทดสอบเครื่อง และอีกหลากหลายเรื่องราวที่ช่างคอมทั้งหลายไม่ควรพลาด นำเสนออย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบชัดเจน สามารถทำตามได้ด้วยตนเอง