ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การเขียนโปรแกรม VBA และมาโครบน Access 2007
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานกับฐานข้อมูล Access อย่างเต็มประสิทธิภาพ สอนให้เก่งในทุกๆ ส่วนของ Access   เช่น ฟอร์ม รายงาน มาโคร และโมดูล สร้างโปรแกรมควบคุมด้วย VBA และมาโคร นำเสนอวิทยาการใหม่ๆ ในฐานข้อมูล Access อธิบายแนวคิดและวิธีการสร้างตัวอย่างแบบละเอียดพร้อมด้วยเหตุผล และทำงานได้จริง เหมาะสำหรับพนักงานฝ่ายคอมพิวเตอร์ผู้บริหารและนิสิตนักศึกษาทั่วไป จุดเด่น   เนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด ปรับปรุงจากเล่มเดิม “การเขียนโปรแกรม VBA และมาโครบน Access 2002”