ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

กลยุทธ์สร้างเงินล้านของเศรษฐีออนไลน์
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ทุกวันนี้โลกมีคอมพิวเตอร์ มีอินเทอร์เน็ต มีเว็บไซต์ ซึ่งทำให้มนุษย์นับร้อยๆ ล้านคนจากทั่วโลกที่มีกำลังซื้อมหาศาลสามารถติดต่อถึงกันได้ง่ายขึ้น แล้วทำไมเราในฐานะพ่อค้าซึ่งต้องพยายามหาช่องทางหรือวิธีแปลกใหม่ในการทำตลาดอยู่แล้ว ถึงไม่คิดเสนอขายสินค้าของเราผ่านสืออินเทอร์เน็ตเว็บไซต์