จัดจำหน่ายกระเป๋านักเรียน เสื้อพละ ดาวทวีธาและสมุด

โรงเรียนทวีธาภิเศก

จัดจำหน่ายกระเป๋านักเรียน เสื้อพละ ดาวทวีธาและสมุด

สำหรับนักเรียนใหม่ ม.1,ม.4 ห้อง SMTE / ม.1 ห้อง MEP / ม.4 MEP-SCI และ นักเรียนเดิม ชั้น ม.2,3,5,6

ผ่านทางช่องทางออนไลน์
โดยทำการจองสินค้าผ่านทาง https://forms.gle/vgEpZvHdRgyZDjfH8
ได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 พฤษภาคม 2564

และเข้ารับสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 โดยจะกำหนดให้เข้ารับสินค้ารอบละ 20 คน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรค Covid-19 ของกรุงเทพมหานคร
(ทางโรงเรียนจะประกาศลำดับในการเข้ารับสินค้าในวันที่ 15 พฤษภาคม ผ่านทางเพจ facebook และ website ของโรงเรียน)